275px-ניר_קרן_צבי_-_מלחמת_יום_כיפור_-_קרב_עמק_הבכא_(9)
מטוס חיל האוויר במלחמת יום כיפור צילום משה מילנר לעמ 480
תאגד-בכיפור-של-גולני
יום כיפור62
war
800px-Chilean_Navy_Saar_4
61824
images
images
275px-ניר_קרן_צבי_-_מלחמת_יום_כיפור_-_קרב_עמק_הבכא_(9)
מטוס חיל האוויר במלחמת יום כיפור צילום משה מילנר לעמ 480
תאגד-בכיפור-של-גולני
יום כיפור62
war
800px-Chilean_Navy_Saar_4
61824
images
images

מטרת המרכז
עמותת המרכז למלחמת יום הכיפורים" קמה במטרה להקים "בית" לכל נושא מלחמת יום הכיפורים - ללוחמים למשפחותיהם, למשפחות השכולות, לחוקרים, לאנשי ממשל, לסטודנטים, לתלמידים ולכל מי שהנושא מעניין אותו.

מלחמת יום הכיפורים טלטלה את החברה הישראלית מבחינה פוליטית, תודעתית וחברתית. פגעה כמעט בכל בית - בחיילי סדיר ומילואים, בחיילים קרביים, בחיילי העורף ובמשפחות. הנצחת המלחמה היא חוב שהחברה הישראלית חבה לכל מי ששרת במלחמה זו.

המרכז יאגד בתוכו את כל המידע, המחקר והספרות הקשורים למלחמה - הסיבות לפריצתה, התנהלותה ולקחיה, תוך עידוד חוקרים והיסטוריונים להמשך מחקר והגות. במקביל, המרכז ייתן במה של כבוד ללוחמים, לגבורה ולהנצחת הנופלים.

אנו זקוקים לכל אחד ואחת מכם במטרה להוכיח שהנושא מעניין רבים בציבוריות הישראלית.

הצטרפו אלינו, ספרו עלינו לחבריכם ולקרוביכם. יחד נקים את המרכז!

מיזם להקמת ארכיון מקיף אודות המלחמה

מלחמת יום הכיפורים היוותה וממשיכה להוות כר נרחב למחקרים ולפרסומים. על המלחמה נכתבו יותר ספרים ויותר מאמרים מאשר על כל מלחמה אחרת בתולדות ישראל. מנגד, תחומים מרכזיים, כמו למשל, חלקו של חיל האוויר במלחמה, לוטים בערפל סמיך. מנגד, סוגיות כמו למשל שורשי אי-מוכנות צה"ל למלחמה, זכו לתשומת לב מחקרית רבה אך נותרו שנויים במחלוקת.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon

  המרכז למלחמת יום הכיפורים ע.ר 580658086. הנוטר 12 תל-אביב, טל' 0525118887  info@kipur-center.org