תולדות המלחמה

חברי הועדה: חיים דנון, עודד מגידו ואיתן קינן קאולי

מטרת הועדה: הצגת סיפור המלחמה בשלושה רבדים - טרום המלחמה, התנהלות

המלחמה ותוצאותיה.

יעדים:

איסוף המידע מספרים, מקטעי עיתונות, מתמונות ומהקלטות לצורך בניית מסד נתונים מקיף. 

תיאור תהליך קבלת החלטות הדרג המדיני.

תיאור תהליך קבלת החלטות וניהול המלחמה ע"י המטכ"ל.

תיאור התנהלות המלחמה בזירות השונות, תוך הבלטת המהלכים המשפיעים.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon

  המרכז למלחמת יום הכיפורים ע.ר 580658086. הנוטר 12 תל-אביב, טל' 0525118887  info@kipur-center.org