ועדת משכן

חברי הועדה: אריה  מזרחי ורמי סווט 

יעד:

הקמת המרכז למלחמת יום הכיפורים והשלמת בנייתו כחלק מאירועי 50 שנה למלחמה ב- 2023.

חקיקת חוק להכרה במרכז כאתר מורשת לאומי.

אבני דרך:  

איתור השטח.

תכנון בהתאם לצרכים שגובשו ע"י הועדות.

בנייה.

ציוד המרכז באמצעים הנדרשים.

חדשות הועדה: חברי הועדה נפגשים עם ראשי רשויות במטרה לאתר שטח מתאים.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon

  המרכז למלחמת יום הכיפורים ע.ר 580658086. הנוטר 12 תל-אביב, טל' 0525118887  info@kipur-center.org