איסוף, תיעוד ומחקר

חברי הועדה: רמי רום, אבירם ברקאי, אבי לבנה, עודד מגידו, אורי שמחוני, כוכבי אזרן ואבנר שלו.

מטרת הועדה: הרחבת המחקר אודות המלחמה, התנהלותה ותוצאותיה.

יעדים:

  • ריכוז ואיסוף חומרי גלם וחומרים ארכיוניים שהותרו לפרסום בארץ ובעולם.

  • פעילות לחשיפת מסמכים שטרם נגלו לציבור.

  •  איתור נושאי מחקר שטרם טופלו/נחקרו ועידוד גורמי מחקר לעסוק בהם.

  • שיתוף פעולה עם מוסדות אקדמיים ומכוני מחקר במטרה להעמיק את הידע ולהנגישו.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon

  המרכז למלחמת יום הכיפורים ע.ר 580658086. הנוטר 12 תל-אביב, טל' 0525118887  info@kipur-center.org