ועדת ביקורת

חברי הועדה: בנימין ארבל (שופט בדימוס) רון חן

יעדים: השגת יעדיה והוצאתן לפועל של החלטות האסיפה הכללית והועד המנהל. 

תבקר הוועדה את ענייניה הכספיים של העמותה, את פנקסי החשבונות שלה את תשלומי השכר בה, לרבות ייעוד כספי העמותה לקידום מטרותיה.

הועדה תפעל בהתאם להוראות סעיף 30 לחוק העמותות, תש"ם 1980, והנחיות רשם העמותות.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon

  המרכז למלחמת יום הכיפורים ע.ר 580658086. הנוטר 12 תל-אביב, טל' 0525118887  info@kipur-center.org