ועדת חינוך והנגשה

חברי הוועדה: כוכבי אזרן ואברהם עשהאל.

מטרת הוועדה: הנחלת הידע אודות המלחמה ומורשתה לציבור ולדורות הבאים.

יעדים:

  • יצירת מאגרי ידע והדרכה.

  • הכנת ערכות הדרכה נושאיות המבוססות על מצגות ומידע ויזואלי.

  • הכנת סרטונים קצרים אודות התרחשויות מבצעיות ותוצאותיהן.    

  • איתור וייזום ראיונות מצולמים.

  • הכנת ראיונות מצולמים. 

  • הנגשת המידע במגוון שיטות לרבות למידה עצמית ולמידה מרחוק. 

  • הרצאות לקבוצות במרכז ומחוצה לו.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon

  המרכז למלחמת יום הכיפורים ע.ר 580658086. הנוטר 12 תל-אביב, טל' 0525118887  info@kipur-center.org