ועדת משכן

אחראית לאיתור מתחם הולם למרכז ולהקמתו

תולדות המלחמה

האירועים הפוליטיים והצבאיים שהביאו למלחמה, תולדותיה וסיומה

מורשת והנצחה

לתת במה של כבוד ללוחמים, לפצועים, לנופלים ולמשפחותיהם

הנגשה וחינוך

 אחריות על הפעילות החינוכית לנער, חיילים ולמשפחות

מחקר ותיעוד

להגדיר את הנושאים הקשורים להמשך המחקר והתיעוד לגבי אירועי המלחמה במישור הצבאי, המדיני והבינלאומי

תכנים

לאסוף את החומרים, למיינם ולהנגישם לציבור. אחריות על אתר האינטרנט וגיוס חברים.

חקיקה

הפיכת המרכז לאתר לאומי המוכר בחוק

ועדת ביקורת

ממונה על בדיקת פעולות העמותה ומוסדותיה, בהתאם למטרות לשמן הוקמה

Please reload

ועדות
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon

  המרכז למלחמת יום הכיפורים ע.ר 580658086. הנוטר 12 תל-אביב, טל' 0525118887  info@kipur-center.org